O motywacji w Crowdsourcingu podczas konferencji „Człowiek Zalogowany”

Posted by on mar 1, 2014 in Artykuły, Newspress, Wydarzenia | 0 comments

download (1)

Klasyczna teoria motywacji mówi, że mamy dwa rodzaje motywacji: wewnętrzną i zewnętrzną. Wewnętrzna powoduje, że wykonujemy daną czynność, bo czerpiemy przyjemność z samej tej aktywności.  Natomiast kierowani motywacją zewnętrzną działamy, bo wiemy, że otrzymamy nagrodę za swoje działanie. Motywacja zewnętrzna sprawdza się zatem przy zadaniach prostych, powtarzalnych. Motywacja wewnętrzna natomiast jest niezwykle istotna, jeśli chcemy uzyskać wysokiej jakości efekty w zadaniach wymagających kreatywności, elastyczności i złożoności. Teoria dowodzi także, że motywację wewnętrzną osłabiają nagrody zewnętrzne.

Jeśli przyjęlibyśmy ten podział motywacji za ostateczny, w przypadku akcji Crowdsourcingowych oznaczałoby to, że zabijamy potencjał twórczości oferując nagrody za aktywność uczestnikom, którzy biorą w nich udział.

Tak się jednak nie dzieje. Jak pokazują badania, pod względem innowacyjności crowdsourcing przynosi lepsze rezultaty niż  korzystanie wyłącznie z zespołu własnej firmy (Badania przeprowadzone przez firmę  Poetz & Schreier w 2011 r. )

Na pytanie, dlaczego chcemy angażować się w akcje Crowdsourcingowe próbowaliśmy odpowiedzieć sobie podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów Crowdsourcing – o sile angażowania twórczego potencjału klienta w działania organizacji podczas konferencji „Człowiek Zalogowany” organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w lutym 2014 roku.

Crowdsourcing oznacza integrację szerokiej grupy ludzi z zewnątrz z daną organizacją lub osobą w celu działań twórczych. Procesy te wykorzystują wsparcie nowoczesnych technologii, takich jak sieci społecznościowe i specjalne platformy crowdsourcingowe, których liczba wciąż rośnie. Te platformy i sieci ułatwiają w bezprecedensowy sposób komunikację i organizację międzyludzką zarówno pomiędzy poszczególnymi osobami, jak i na poziomie grupy (def. „Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek”).

Czy jednak same nowoczesne technologie wystarczą, by zaangażować setki ludzi (zwykle amatorów) do nakręcenia przykładowo krótkiego filmu reklamowego dla naszej firmy?

Na jakich założeniach bazuje Crowdsourcing, że potrafi zaangażować ludzi spoza struktur firmy w proponowane przez nią działania? Co nas motywuje do współtworzenia i kreowania pomysłów dla organizacji, dla których nie pracujemy? Co, my, jako konsumenci z tego mamy?

Podczas warsztatów przyjrzeliśmy się zyskującemu popularność w Polsce zjawisku Crowdsourcingu, które wprowadziło nową jakość do sposobu dwustronnej komunikacji firmy z otoczeniem. Co szczególnie ważne, podjęliśmy wyzwanie uzyskania odpowiedzi na pytanie, co nas motywuje do uczestniczenia w akcjach crowdsourcingowych.

Niezwykle wartościowa w wyjaśnianiu zjawiska motywacji okazała się koncepcja motywacji Self- Determination Theory (Ryan, Deci), która mówi, że motywacja zewnętrzna może przyjmować właściwości motywacji wewnętrznej, jeśli to, co robimy jest zgodne z naszym systemem wartości, czujemy się kompetentnie w tym, co robimy i i działamy w oparciu o wolną wolę z możliwością podjęcia wyboru, czy chcemy wykonać dane zadanie czy też nie.

Crowdsourcing, mimo stosowania zewnętrznych nagród, wzmacnia naszą motywację, gdyż  tworzy środowisko, gdzie potrzeby przynależności, kompetencji i autonomii mogą być zaspokajane.

Konferencja „Człowiek Zalogowany” jest okazją do spotkania specjalistów z dziedzin odnoszących się do funkcjonowania człowieka w środowisku internetowym. Konferencja organizowana była już po raz trzeci przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej – Instytut Psychologii Stosowanej oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Kontakt

Kontakt

Małgorzata Gwóźdź

609 204 113
lub Napisz do mnie >