Konsultacje

referencje

 

Wsparcie osób zakładających działalność gospodarczą i/lub właścicieli mikroprzedsiębiorstw

 • wsparcie przy tworzeniu wizji/pomysłu działalności
 • stworzenie biznes planu w zakresie opracowania koncepcji, analizy rynku oraz strategii sprzedaży
 • opracowanie analizy marketingowej i stworzenie strategii marketingowej
 • opracowanie treści na stronę internetową
 • opracowanie treści materiałów promocyjno- informacyjnych

Wsparcie organizacji pozarządowych

 • doradztwo w zakresie zakładania organizacji pozarządowej i jej prowadzenia, podnoszenia efektywności pracy pracowników organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na działalność statutową

Wsparcie klienta biznesowego

 • oceny kompetencyjne 360 stopni, rozwój kompetencji i dopasowanie kompetencji do potrzeb organizacji
 • podnoszenie efektywności pracy w oparciu o ocenę efektywności wykonywanych zadań
 • diagnoza klimatu organizacyjnego; czyli jak stworzyć przestrzeń dla pożądanych zachowań, jakie chcielibyśmy widzieć u pracowników
 • podnoszenie skuteczności realizacji celów biznesowych
 • wyłanianie osób o kluczowych kompetencjach (np. talenty)

By  uzyskiwać trwałe efekty działań wspieram się sprawdzonymi i innowacyjnymi diagnozami laboratorium badawczo- rozwojowego Advisio. Metodologie Advisio pomagają uzyskać i utrzymać optymalny balans między potencjałem ludzkim, efektywnością pracy i wynikami biznesu w nieustannie zmieniającym się kontekście. A co najważniejsze- osiągają to w sposób wymagający optymalnego nakładu czasu i kosztów.

Role Consultancy

Poprzez Role Consultancy wspieram proces rozwoju osób, które podjęły się pełnienia nowej roli w ramach organizacji (np. poprzez awans). Celem pracy jest umożliwienie klientowi lepszego rozumienia siebie w ramach roli, której się podejmuje. Proces daje przestrzeń do przyjrzenia się, jak możemy zmieniać swój sposób działania, byśmy czuli się dobrze w danej roli, mieli jasność, co do jej rozumienia, oraz pełnili ją zgodnie z oczekiwaniami organizacyjnymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O WYZWANIACH ORGANIZACJI

SKONTAKTUJ SIE 

Kontakt

Kontakt

Małgorzata Gwóźdź

609 204 113
lub Napisz do mnie >