Doświadczenie

omnie

WYBRANE PROJEKTY COACHINGOWO- KONSULTINGOWE DLA KLIENTA BIZNESOWEGO:

  • Coaching menedżerski dla kadry zarządzającej (6 osób) Cooper Standard
  • Coaching menedżerski dla 2 menedżerów ABB Corporate Research Centre Kraków
  • Coaching biznesowy dla 34 menedżerów i właścicieli firm branży finansowej w ramach projektu Zarządzanie strategiczne siłą struktur FM Bank PBP S.A realizowanego przez Balance Sales Card sp. z o.o.
  • Współprowadzenie warsztatów strategicznych dla pracowników Puratos Polska
  • Sesje coachingowe dla 6 Kierowników Działu Sprzedaży ITI Neovision sp. z o.o.
  • Warsztat feedback pracowniczy Task Navigator™ dla Synthos SA
  • Wsparcie konsultingowe przy realizacji projektu diagnozy kompetencyjnej Competence Navigator™  metodą 360 stopni obejmującej ok 200 pracowników Polkomtel sp. z o.o.
  • Wsparcie konsultingowe przy wdrożeniu diagnozy kompetencyjnej Competence Navigator™  metodą 360 stopni w projekcie rozwojowym dla Menedżerów Sprzedaży Aviva
  • Coaching menedżerski w ramach projektu doradczego dla Helios sp. z o.o.

Równolegle:

  • Prowadzenie coachingów dla klientów indywidualnych i biznesowych od kwietnia 2011 roku.

COACH

Jestem certyfikowanym coachem Associate Certified Coach (ACC) i Erickson Professional Coach (EPC). Ukończyłam program The Art and Science of Coaching realizowany przez Wszechnicę UJ i Erickson College International akredytowany przez International Coaching Federation.

Dzięki nauce w renomowanej szkole prowadzę coachingi w oparciu o spójną i sprawdzoną metodologię promowaną przez Erickson College oraz ICF. Jestem świadoma roli coacha oraz obszarów pracy, gdzie i w jakich momentach coaching sprawdza się najlepiej.

Prowadzę indywidualne coachingi dla pracowników firm oraz osób prywatnych od 2011 roku. W pracy coacha kieruje się kodeksem etycznym i standardami International Coaching Federation.

Zostałam coachem, gdyż mam przekonanie o skuteczności tej metody. W swojej pracy zawodowej wielokrotnie byłam i jestem świadkiem dobrych efektów, jakie w pracy z jednostkami i grupami przynosi.  Uważam, że jest adekwatną metodą pracy do potrzeb współczesnego świata.

MENEDŻER, KONSULTANT

Jestem Szefem działu sprzedaży i Konsultantem projektów rozwojowych we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach pełnionej przeze mnie roli menedżera zarządzam zespołem konsultantów odpowiedzialnych za budowanie relacji z klientem oraz prezentowanie i przygotowywanie ofert programów rozwojowych. Jako Konsultant współpracuję z klientami organizacyjnymi w ramach realizowanych dla nich projektów doradczo- szkoleniowych.

Mam ośmioletnie doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych dla trenerów, coachów, konsultantów. Byłam odpowiedzialna za współtworzenie, koordynację i realizację projektów rozwojowych adresowanych do trenerów biznesu, coachów i konsultantów we Wszechnicy UJ, Advisio Consulting Methodologies, SKiTZ Matrik oraz GT Mentor. Jako konsultant i menedżer Działu Konsultingu w Advisio angażowałam się w tworzenie sieci partnerskiej B2B firm skupionych i działających w oparciu o idee konsultingu systemowego i rozwoju organizacyjnego. Wspierałam realizację projektów rozwojowych m.in. diagnozy kompetencyjne 360° dla pracowników Polkomtel.

Rolę menedżera oraz koordynatora doskonaliłam poprzez udział w studiach podyplomowych Lider Biznesu z zakresu kompetencji menedżerskich i zarządzania firmą oraz zarządzania projektami na Wyższej Szkole im. Ks. Tischnera w Krakowie.

Dzięki studiom wiem, jak zarządzać projektem, z zachowaniem najwyższej jakości i poszanowaniem jego unikalności. 

Jestem absolwentką programu certyfikacyjnego dla konsultantów rozwoju organizacyjnego First Certificate in Organizational Development Consulting realizowanego przez Advisio Consulting Methodologies.

Dzięki programowi potrafię projektować programy rozwojowe, angażujące zasoby jednostek i całych organizacji, z poszanowaniem dla ich unikalności i celów, jakie realizują. Programy te przynoszą trwałe efekty.

Ukończyłam zaawansowany kurs analizy dynamiki grupowej OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) Obecnie jestem na ścieżce rozwoju w roli Konsultanta Konferencji Group Relations Making the difference organizowanej co roku w Krakowie przez Wszechnicę UJ oraz OPUS .

Doświadczenie udziału w Making the difference dało mi lepsze rozumienie i umiejętność trafniejszego rozpoznania ukrytych mechanizmów wpływających na zachowanie grup, zespołów i całych organizacji. Na poziomie osobistym natomiast stałam się odważniejsza i lepiej radzę sobie w sytuacjach, które kiedyś były dla mnie niezrozumiałe, a przez to stresujące.

Ukończyłam warsztat uczący metody Role Consultancy, dzięki któremu jeszcze lepiej wspomagam proces rozwojowy osób, które przyjęły nową rolę w organizacji (np. poprzez awans). 

Jestem certyfkowanym asesorem (Asesor Assessment & Development Centre).

FACYLITATOR, TRENER

Ukończyłam Szkołę Facylitatorów. Praca z grupą. Rozwój umiejętności facylitacyjnych realizowaną przez Wszechnicę UJ oraz Perspecto. W roli facylitora umiejętnie angażuję grupę do efektywnej pracy nad wspólnym zadaniem przy wykorzystaniu różnorodności i potencjału członków zespołu.

Prowadzę szkolenia z zakresu budowania efektywnej i trwałej relacji z klientem.

Pracując w Advisio sp. z o.o. prowadziłam szkolenia z zakresu metodologii konsultingowych dla firm szkoleniowo- doradczych, działów HR oraz studentów studiów podyplomowych w obszarze HR na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

Umiejętności trenerskie nabyłam na Szkole Trenerów Zarządzania Matrikktóra wyposażyła mnie w sprawdzony warsztat trenerski pozwalający na zaprojektowanie i prowadzenie szkoleń optymalnie do efektów, jakie ma przynieść.

JA w NGO

Przez 3,5 roku pracowałam jako koordynator biura Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrik będąc aktywnym uczestnikiem rozwoju profesjonalnej organizacji. Jestem członkiem założycielem Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych ukierunkowanego na aktywizację społeczności lokalnych.

PRZEDSIĘBIORCA

Prowadzę własną działalność coachingową i konsultacyjną. Starannie i precyzyjnie napisany przeze mnie biznes plan zdobył zaufanie komisji oceniającej w konkursie i w rezultacie przyznano mi środki na uruchomienie działalności.
Na swoim koncie mam także z sukcesem napisany biznes plan dla działalności rehabilitacyjnej, który otrzymał dofinansowanie do realizacji.

SPRAWDŹ, CZY WARTO 

PRZECZYTAJ, JAK PRACUJĘ

ZOBACZ, CO POLECAM

Kontakt

Kontakt

Małgorzata Gwóźdź

609 204 113
lub Napisz do mnie >