Jak pracuję

1Chcesz żyć aktywnie i świadomie przeżywać każdy dzień. 

Kiedy pracuję z Klientami naszym celem jest odnalezienie tych mechanizmów, które pomogą szybko i trwale odzyskać wpływ na ich życie i poprawić efektywność zawodową i osobistą. Chcesz czuć się pewnie i silnie, nawet gdy zmieniają się okoliczności i działasz w zupełnie nowej dla Ciebie sytuacji. Masz zapełniony kalendarz i tyle wyzwań każdego dnia, które chcesz realizować. Choć zmęczony, zasypiając, chcesz poczuć, że to był Twój dzień.

Moi klienci:

 • Dobrze radzą sobie nawet w całkowicie niespodziewanych sytuacjach.
 • Potrafią określić granice swojego wpływu i skutecznie go wykorzystywać.
 • Korzystają z informacji zwrotnej płynącej z otoczenia i sami potrafią jej udzielać.
 • Mają energię w gonitwie codziennych spraw, umieją zarządzać tą energią tak, by uzyskiwać najlepsze rezultaty przy najmniejszym wysiłku.
 • Wiedzą, jak o siebie zadbać i robią to.
 • Inspirują siebie i innych.
 • Znają swoje mocne strony i skutecznie z nich korzystają.
 • Potrafią widzieć swoją rolę w szerszym kontekście zawodowym, rodzinnym czy też społecznym.

Co przyświeca mojej pracy:

 • Uważam, że każdy człowiek i każda organizacja ma swój niepowtarzalny charakter oraz funkcjonuje na swój unikalny sposób. Najlepsze rozwiązania czerpią właśnie z tej unikalności.
 • Jako coach opieram się na kodeksie etycznym International Coach Federation, gwarantując Ci profesjonalną relację coachingową opartą na zaufaniu z poszanowaniem Twojej prywatności.
 • Uważam, że istnieją różne drogi realizacji celów. Dlatego z pełnym szacunkiem traktuję wybory i sposoby działania swoich klientów, gdyż to oni sami wiedzą, co jest dla nich najlepsze.
 • Pracując z organizacjami przyjmuję perspektywę całościową. Dzięki temu jeszcze lepiej można uchwycić zjawiska w niej zachodzące i skupić się na tych obszarach, które w największym stopniu mają wpływ na efektywność pozostałych.
 • Akceptuję koncepcję „zwijania” jako naturalną fazę występującą w naszym życiu versus koncepcja ciągłego rozwoju i zwiększania się. Dzięki temu lepiej wspieram klientów w momentach kryzysu, który traktuję jako potencjał i motywację do zmiany.
 • Umiejętnie łączę ukierunkowanie na realizację celów biznesowych z dbałością o miękką tkankę organizacji. Wierzę, iż klucz do podnoszenia efketywności biznesowej leży w zestrajaniu obu tych światów.
 • Korzystam z nowoczesnych technologii i narzędzi wspierających procesy coachingowe i konsultingowe. Po to, by robić rzeczy szybciej, łatwiej, uzyskiwać trwalsze efekty i szersze pole oddziaływania.
 • Pracuję elastycznie. Dopasowuję styl działania i komunikacji do stylu klienta.

Co jeszcze podnosi skuteczność procesu:

 • By  uzyskiwać trwałe efekty działań wspieram się sprawdzonymi i innowacyjnymi diagnozami laboratorium badawczo- rozwojowego Advisio. Metodologie Advisio pomagają uzyskać i utrzymać optymalny balans między potencjałem ludzkim, efektywnością pracy i wynikami biznesu w nieustannie zmieniającym się kontekście. A co najważniejsze- osiągają to w sposób wymagający optymalnego nakładu czasu i kosztów.
 • Dla pogłębienia wiedzy klientów o nich samych i ich sposobie funkcjonowania w miejscu pracy oferuję profil stylów zachowań DiSC® . Uzyskane informacje pomagają poszerzyć spektrum naszych zachowań, adekwatnie dopasować je do konkretnych sytuacji oraz tworzyć lepsze relacje interpersonalne oraz efektywną komunikację.

Advisio DISC100

 

 

 

ZOBACZ, JAK MOŻEMY PRACOWAĆ COACHINGOWO

ZOBACZ, Z JAKICH KONSULTACJI MOŻESZ SKORZYSTAĆ

 

Kontakt

Kontakt

Małgorzata Gwóźdź

609 204 113
lub Napisz do mnie >